1

 

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
อิ่น ๆ
การสะกดคำ 2 พยางค์ ไก่แจ้แซ่เสียง ตอนที่ 1 การผันอักษรกลาง สูง ต่ำ บทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาไทย ป.4 - ประโยคสื่อสาร ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ ตอนที่ 1 สระอะ
การอ่านแจกลูก การสะกดคำ สระ อา ไก่แจ้แซ่เสียง ตอนที่ 2 คำที่ใช้ บัน บรร และ รร (ร หัน) ประโยคสื่อสาร คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ ตอนที่ 2 สระอา
เตรียมความพร้อมด้านการเขียน ฝนเอย ทำไมจึงตก คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง สูง ต่ำ   คำราชาศัพท์ ครูนกเล็ก สอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ ตอนที่ 3 สระอิ
ทักษะการเขียนพยัญชนะไทย มาตราตัวสะกด แม่กบ 1 คำเป็น คำตาย   คำสันธาน ครูสอนภาษาไทย COVER ผมรักเมืองไทย ฺBY ครูนกเล็ก
ทักษะการเขียนวรรณยุกต์และเลขไทย มาตราตัวสะกดแม่ ก กา คำพ้องรูป   ชนิดของคำ บทอักษร 3 หมู่และวรรณยุกต์
ทักษะการเขียนสระ   คำพ้องเสียง   สำนวน ภาษาไทยหรรษา ผันวรรณยุกต์อักษรสูงและอักษรต่ำ
ทักษะภาษาด้าน การฟัง การพูด การอ่าน สระไทย   ทายปัญหากับคุณตา     เรียนรู้สุภาษิตและสำนวนไทย แสนสนุก
แม่งูเอ๋ย   ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น     สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
แมว เอ๋ย แมวเหมียว   แม่ ก กา และ แม่ กก     สำนวนไทย สุภาษิตสอนใจ สำหรับเด็ก
เรียนรู้พยัญชนะ สระ และทบทวนเลขไทย   รูปและเสียงของวรรณยุกต์     สุภาษิตไทยน่ารู้
วรรณยุกต์ไทย   สระคงรูป สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป     หลวิชัย คาวี นิทานพื้นบ้านไทย
สื่อการเรียนรู้ วิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 เรื่อง ช้างน้อยน่ารัก          
           
           
           
           
           
           
           

 

สื่อ Muti Media อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
10 คำถามอะไรเอ่ย ตอนที่1 ก้านกล้วยกับชะบาแก้วเล่านิทาน เรื่องสังข์ทอง เกมทายสุภาษิตไทย - เกมเด็กน่าเล่น เกมฮิต รีวิวเกม ทายสุภาษิตไทย - น้องต้นข้าว นิทานอีสป ราชสีห์กับหนู นิทานเรื่อง หมูจอมตระกละ นิทานพื้นบ้านเรื่องนางสิบสอง
ทายภาพปริศนา ทายภาพปริศนา (1) ทายภาพปริศนา (2) ทายภาพปริศนา (3) ทายภาพปริศนา (4) ทายภาพปริศนา (5) ทายภาพปริศนา (6)
นิทาน แม่เนื้ออ่อน เพลงนกกาเหว่าเอย ไข่ให้แม่กาฟัก ปริศนาคำทาย พยัญชนะไทย ปริศนาคำทาย เพลง ก เอ๋ย ก ไก่ แบบดั้งเดิม เพลง มาตรา ก กา เพลง มาตรากก เพลงสระไอไม้มลาย
เพลงกล่อมไทย เพลงแม่กก เพลงสระ อะ เพลงสระ อา เพลงสระอือ เพลงสระเอีย สระอี
เพลงสอนเด็กๆ เรื่อง อักษรนำ เพลงอักษรสูง กลาง ต่ำ มาฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก กันจร้านักเรียน พร้อมภาพประกอบน่ารัก รวมเพลงสระอะ อา อิ อี อึ อือ วรรณยุกต์ไทย-เพลงเด็ก สระไทยพาเพลิน (เพลง) หนูๆมาหัดอ่านหนังสือด้วยเพลง
ปริศนาคำทายอักษรนำ สระควรจำ การเล่นงูกินหาง        
             
             
             

* ขอขอบคุณ สื่อจาก Website youtube.com