ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

1

สพป. นครราชสี เขต 311 คลิกเพื่อดูภาพ

1

นิทรรศการสื่อ 58 11 คลิกเพื่อดูภาพ

1

งานอำลาอาลัย นักเรียนชั้น ป.6 ปี2559 11 คลิกเพื่อดูภาพ

1

งานสืบสานวันวานที่อนุบาลกาญฯ 11 คลิกเพื่อดูภาพ

1

พิธีวางศิลาฤกษ์ คลิกเพื่อดูภาพ

1

ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาดชั้น ป.5 คลิกเพื่อดูภาพ