โครงสร้างผู้บริหาร


นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง

ผู้อำนวยการโรเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

นายวิรัตน์ อารีรอบ

รองผู้อำนวนการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางวิภาวัลย์ สีแป้น

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวชัชดา สุนทรธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวนาฏตยา ไตรผล

รองผู้อำนวนการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

  • 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  • 034-512535
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by JS Network Solutions