ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

จำนวน ชาย 21 คน หญิง 100 คน รวมทั้งหมด 121 คน

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

  • 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  • 034-512535

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.