ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลการแข่งขันโครงการค้นหาอัจฉริยะภาพจินตคณิต ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ด.ช.จิรกร ใจจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 mep ได้รางวัลชนะเลิศ 
ด.ช. รักษ์ธรรม ตระกูลแจะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 mep ได้เหรียญทอง 
ด.ญ. นวินดา แก้ววรรณา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 mep ได้รางวัลชนะเลิศ 
ด.ญ. กรพินธุ์ พุฒเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 mep ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ช. ณพธรรม ตระกูลแจะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 mep ได้รางวัลชนะเลิศ
นักเรียนได้ไปแข่งขันจิณตคณิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2561

 

70 69 68 67
66 65 64 ฉบับอื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการงานอาชีพ