ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการติดในรถยนต์ ของนักเรียนปฐมวัย เพื่อซักซ้อมการป้องกัน และดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) ร่วมเรียนรู้ด้วย ขอบคุณหน่วยกู้ภัยพิทักษ์กาญจน์ให้ความรู้กับนักเรียน(สามารถิดตามได้ทาง Facebook)

35 34 33 32
31 30 29 ฉบับอื่น ๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการงานอาชีพ