โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร 034-512535