นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง

  ผู้อำนวยการโรเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

  นางสาวชัชดา สุนทรธรรม

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  นางสาวนาฏตยา ไตรผล

  รองผู้อำนวนการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

  ABK Show Case

  ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

  • 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  • 034-512535
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
  Powered by JS Network Solutions