นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง

ผู้อำนวยการโรเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

นางสาวชัชดา สุนทรธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวนาฏตยา ไตรผล

รองผู้อำนวนการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ABK Show Case

ผลงานและกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

  • 75 ซอยศุภกิจโกศล ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  • 034-512535
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by JS Network Solutions